Tin trong nước

Triển khai nhiệm vụ thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2021 – Báo Quảng Bình điện tử

(Báo QB) – Ngày 21-12, Ban Chỉ đạo (BCĐ) thực hiện Quy chế Dân chủ cơ sở (QCDCCS) tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện QCDCCS tỉnh chủ trì hội nghị.
 
Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Văn Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ thực hiện QCDCCS tỉnh Trần Hải Châu phát biểu kết luận hội nghị.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ thực hiện QCDCCS tỉnh Trần Hải Châu phát biểu kết luận hội nghị.
Năm 2020, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể trong tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt QCDCCS. Cấp ủy các cấp đã chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, đối thoại với nhân dân; triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến việc thực hiện QCDCCS đến cán bộ, đảng viên và nhân dân.
 
Việc thực hiện QCDCCS gắn liền với phát triển kinh tế-xã hội, cải cách hành chính và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh”, phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2020, các phong trào thi đua yêu nước.
 
Dân chủ trong Đảng và ngoài xã hội được phát huy; quyền làm chủ của cán bộ, công chức, người lao động ngày càng được tôn trọng; niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên. Việc thực hiện QCDCCS ở các loại hình cơ sở, lĩnh vực tiếp tục đi vào nền nếp, hiệu quả.
 
Qua đó, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, điều hành quản lý của chính quyền, đổi mới phương thức hoạt động của mặt trận và các đoàn thể, phát huy tính tiên phong, gương mẫu, chấn chỉnh phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, công chức; góp phần ngăn chặn tệ nạn quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tăng cường khối đại đoàn kết, chống lại các âm mưu lợi dụng dân chủ, tôn giáo, phá hoại khối đoàn kết toàn dân.
 
Tại hội nghị, các thành viên BCĐ tỉnh đã tập trung thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được, cũng như khó khăn, hạn chế trong thực hiện QCDCCS năm 2020 và đề xuất các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
 
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ thực hiện QCDCCS tỉnh Trần Hải Châu nhấn mạnh: Năm 2021, các cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể các cấp cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân; giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của nhân dân ngay từ cơ sở, hạn chế thấp nhất việc phát sinh điểm nóng.
 
Các cấp chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước bằng những quy chế, quy định, quy trình dân chủ phù hợp với tình hình thực tiễn để triển khai hiệu quả việc thực hiện QCDCCS; đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, nhất là những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích trực tiếp của nhân dân theo Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định 218-QĐ/TW về phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền.  
 
BCĐ thực hiện QCDCCS tỉnh tiếp tục chỉ đạo xây dựng, bổ sung quy chế hoạt động. Các thành viên BCĐ trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện QCDCCS ở các địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đi vào nền nếp, thực chất hơn và đạt kết quả cao nhất.
 
Bên cạnh phát huy vai trò “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; BCĐ thực hiện QCDCCS các cấp cần chú trọng việc triển khai xây dựng các mô hình mới, cách làm sáng tạo tại các địa phương, trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và công nhân viên chức để nhân rộng điển hình trong thực hiện QCDCCS.
Hiền Chi
,

theo báo : baoquangbinh.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button