Tin trong nước

Tổng kết thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” – Báo Quảng Bình điện tử

(Báo QB) – Chiều 16-12, Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 
 
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hoàng phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hoàng phát biểu tại hội nghị.
Thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong tỉnh đã quan tâm chỉ đạo triển khai trên cơ sở bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và cụ thể hoá bằng đề án, kế hoạch, lồng ghép đào tạo nghề cho lao động nông thôn với các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.
 
Ban chỉ đạo cấp tỉnh và cấp huyện, xã thường xuyên được kiện toàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Các mô hình đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm tại doanh nghiệp được tổ chức có hiệu quả. Nhiều chương trình đào tạo được xây dựng phù hợp với thực tiễn sản xuất, kinh doanh; đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo của các trung tâm giáo dục nghề nghiệp được đầu tư theo hướng đồng bộ, hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn. 
 
Trong 10 năm qua, toàn tỉnh có trên 125.000 lao động nông thôn tham gia học nghề, trong đó, có gần 38.000 lao động nông thôn được hỗ trợ đào tạo nghề theo chính sách của đề án. Gần 80% lao động sau đào tạo nghề có việc làm đã góp phần quan trọng trong xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. 
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hoàng tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hoàng tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc.
UBND tỉnh đã chỉ đạo chuyển mạnh đào tạo nghề theo năng lực sẵn có của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp sang đào tạo theo nhu cầu của người lao động và thị trường lao động. Đặc biệt, việc thực hiện hình thức đặt hàng đào tạo nghề trong những năm gần đây đã góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, có hơn 7.500 lượt cán bộ, công chức cấp xã được đào tạo, bồi dưỡng.
 
Tại hội nghị, các đại biểu đến từ các đơn vị, địa phương, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong tỉnh đã tham gia thảo luận, đóng góp các ý kiến nhằm làm rõ những kết quả đạt được cũng như hạn chế, tồn tại qua thực tế triển khai Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
 
Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị trong thời gian tới, các cấp, các ngành, địa phương cần tiếp tục tăng cường quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về phát triển kinh tế-xã hội, phát triển nguồn nhân lực.
 
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh, người lao động; huy động nguồn lực cho công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, chú trọng thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn, ưu tiên hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, người khuyết tật, lao động nữ, lao động nông thôn.
 
Chú trọng công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo giáo dục nghề nghiệp; đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ sản xuất, kinh doanh cho người lao động sau đào tạo. 
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hoàng tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hoàng tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.
Dịp này, 5 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.
A.T
,

theo báo : baoquangbinh.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button