Tin Quảng Bình

Tiếp nhận và giải quyết gần 115.000 hồ sơ trong lĩnh vực đất đai – Báo Quảng Bình điện tử

(Báo QB) – Nhờ quyết liệt chỉ đạo đẩy mạnh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), trong năm 2020 các đơn vị thuộc Sở TN-MT đã tiếp nhận và giải quyết 114.873 hồ sơ trong lĩnh vực đất đai.
 
Cụ thể, đã tiếp nhận và giải quyết 85 hồ sơ giao đất (314,8 ha); 64 hồ sơ cho thuê đất (171,4 ha); 14 hồ sơ thu hồi đất để giải phóng mặt bằng thực hiện các công trình, dự án (38,5 ha); 16 hồ sơ định giá đất và 14 hồ sơ giải phóng mặt bằng (654.371,2 m2); 70.954 hồ sơ đăng ký cấp GCNQSDĐ, đăng ký biến động đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (đã giải quyết 67.608 hồ sơ, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2019); 43.726 hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất với 100% hồ sơ giải quyết trước hạn và đúng hạn.
Nhờ quyết liệt chỉ đạo đẩy mạnh công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trong lĩnh vực đất đai đã tạo điều kiện cho nhiều dự án thuê đất thực hiện đúng tiến độ, kế hoạch.
Nhờ quyết liệt chỉ đạo đẩy mạnh công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trong lĩnh vực đất đai đã tạo điều kiện cho nhiều dự án thuê đất thực hiện đúng tiến độ, kế hoạch.
Qua tiếp nhận và giải quyết đã tiến hành cấp lần đầu 705 GCNQSDĐ cho tổ chức (447,36ha) và 1.598 GCNQSDĐ cho hộ gia đình (68,07 ha); cấp đổi, cấp lại (cấp do chia tách, hợp thửa hoặc thực hiện các quyền) 730 GCNQSDĐ cho tổ chức (322,62 ha) và 24.043 GCNQSDĐ hộ gia đình (400,26 ha). Hiện kết quả cấp GCNQSDĐ chung toàn tỉnh đã thực hiện được 549.647 giấy với diện tích 594.954,96 ha/625.400,26 ha, đạt 96,13%.
 
Thời gian tới, Sở TN-MT tiếp tục quyết liệt chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường đẩy mạnh giải quyết các thủ tục về đăng ký quyền quản lý đất; quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đăng ký biến động quyền quản lý đất, quyền sử dụng, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất; quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với các tổ chức và hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật.
 
                                        Đức Thành
 
 
,

theo báo : baoquangbinh.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button