Tin trong nước

Quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021 – Báo Quảng Bình điện tử

(Báo QB) – Ngày 3-12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII tiến hành hội nghị lần thứ hai. Các đồng chí: Vũ Đại Thắng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì và điều hành hội nghị. 

Đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu khai mạc hội nghị.
Đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng nêu rõ: Năm 2020 là năm cuối thực hiện Kế hoạch 5 năm 2016-2020; năm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, trong điều kiện ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, thời tiết diễn biến bất thường, nắng hạn kéo dài, lũ lụt lịch sử gây thiệt hại nghiêm trọng, tác động bất lợi đến sản xuất, kinh doanh và đời sống của Nhân dân. 

Song, với sự nỗ lực, quyết tâm phấn đấu rất cao của các cấp, các ngành và của cả hệ thống chính trị, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh đạt được một số kết quả đáng khích lệ. 

Tuy nhiên, việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, công tác xây dựng Đảng năm 2020 vẫn còn gặp một số khó khăn, hạn chế cần nỗ lực và quyết tâm khắc phục.

Đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày báo cáo công tác xây dựng Đảng năm 2020, nhiệm vụ năm 2021.
Đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày báo cáo công tác xây dựng Đảng năm 2020, nhiệm vụ năm 2021.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đề nghị các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phát huy dân chủ, thảo luận, đóng góp ý kiến, đánh giá khách quan và chính xác cả về những kết quả đã đạt được, những khuyết điểm, hạn chế, đặc biệt là trong công tác chỉ đạo, điều hành; xác định rõ các nguyên nhân, nhất là các nguyên nhân chủ quan của hạn chế, khuyết điểm, để thấy rõ hơn trách nhiệm của tập thể, cá nhân, từ đó xác định những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021 một cách có hiệu quả, tạo tiền đề quan trọng cho việc thực hiện thắng lợi kế hoạch giai đoạn 2021-2025; cho ý kiến các dự thảo Nghị quyết về khắc phục hậu quả lũ lụt, sớm ổn định đời sống Nhân dân, về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và xây dựng Đảng năm 2021; 4 chương trình hành động thực hiện 4 khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày báo cáo thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
Đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày báo cáo thực hiện kế hoạch kinh tế – xã hội năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

Tiếp đó, hội nghị đã nghe đồng chí Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế-xã hội năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2021.

Theo đó, trong bối cảnh có nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19 và mưa lũ, tốc độ tăng trưởng mặc dù không đạt kế hoạch đề ra nhưng vẫn ở mức tăng trưởng dương. Sản xuất nông nghiệp mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản vẫn có sự tăng trưởng 3,06% so cùng kỳ. Toàn tỉnh có thêm 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Thu ngân sách ước đạt hơn 5.377 tỷ đồng. Công tác xúc tiến đầu tư có nhiều chuyển biến tích cực; môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện khá mạnh mẽ.

Lĩnh vực văn hóa – xã hội, giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ tiếp tục được quan tâm. Công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, chăm lo đời sống cho Nhân dân được chú trọng. Đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả lũ lụt lịch sử trong tháng 10-2020, hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm vừa phòng, chống dịch hiệu quả, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, vừa thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội. An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.

Các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị

Thay mặt Tỉnh ủy, đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã trình bày báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, nhiệm vụ năm 2021. Theo đó, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đã đạt được những kết quả tích cực trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, tình hình Đảng bộ ổn định. Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp đã lãnh đạo công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII thành công tốt đẹp, phù hợp với điều kiện của tỉnh nhưng vẫn bảo đảm đầy đủ các nội dung theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII). Đại hội đã tạo khí thế phấn khởi, niềm tin tưởng trong Đảng bộ và Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Các đại biểu dự hội nghị đã tập trung thảo luận, phân tích những nguyên nhân chủ quan, khách quan và đề xuất các giải pháp nhằm khắc phục hiệu quả những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020, sẵn sàng triển khai nhiệm vụ năm 2021 với quyết tâm cao ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2021 và của cả nhiệm kỳ.

Hội nghị cho ý kiến về các dự thảo Nghị quyết về khắc phục hậu quả lũ lụt, sớm ổn định đời sống Nhân dân; về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và xây dựng Đảng năm 2021; 04 chương trình hành động thực hiện 4 khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội nghị đã bỏ phiếu giới thiệu bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 cho 2 đồng chí.

Các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được của tỉnh qua một năm có nhiều khó khăn, thách thức, đồng thời thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục.

Đồng chí nhấn mạnh: Năm 2021 có ý nghĩa hết sức quan trọng, năm đầu triển khai thực nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; năm đầu thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025. Dự báo tình hình có những thuận lợi cơ bản nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều khó khăn, nhất là biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt, đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, tác động lớn đến nền kinh tế của tỉnh. Tình hình đó đòi hỏi cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị tỉnh phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, quyết liệt; xác định nhiệm vụ cụ thể từng ngành, từng lĩnh vực gắn với thực hiện 4 khâu đột phá được xác định tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021 đề ra.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã nêu 11 nhiệm vụ trong lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội và 7 nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng, đề nghị các đồng chí Tỉnh ủy viên phát huy năng lực, trách nhiệm, tăng cường đoàn kết, cùng với Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2021, tạo tiền đề cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025.

Ngọc Mai

,

theo báo : baoquangbinh.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button