Văn hóa - Xã hội

Phấn đấu đến năm 2025 có 95% xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới – Báo Quảng Bình điện tử

(Báo QB) – Ngày 4-12, UBND huyện Bố Trạch tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH), giai đoạn 2000-2020. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành cấp tỉnh.
Đại diện lãnh đạo huyện Bố Trạch trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH, giai đoạn 2000-2020.
Đại diện lãnh đạo huyện Bố Trạch trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH, giai đoạn 2000-2020.
Qua 20 năm thực hiện, phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn huyện Bố Trạch đã đạt được nhiều kết quả thiết thực, từng bước đi vào chiều sâu, trở thành phong trào thi đua yêu nước rộng lớn. Thông qua thực hiện các nội dung của phong trào đã tạo sự chuyển biến về nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; nâng cao vai trò vị trí của Ủy ban Mặt trận và các đoàn thể, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.
 
Chất lượng cuộc sống của các gia đình trên địa bàn được nâng lên rõ rệt, số hộ giàu ngày càng tăng, hộ nghèo giảm đáng kể. Các giá trị đạo đức truyền thống, nếp sống văn hoá ngày càng được coi trọng; ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, mỗi hộ gia đình ngày càng được nâng cao, vai trò của gia đình từng bước được khẳng định…
 
An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, các tệ nạn xã hội từng bước được đẩy lùi, các mâu thuẫn, tranh chấp, các hành vi vi phạm pháp luật được ngăn chặn và giải quyết kịp thời. Việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống ở các địa phương đạt được những kết quả quan trọng.
Từ phong trào TDĐKXDĐSVH đã góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống ở các địa phương trên địa bàn huyện.
Từ phong trào TDĐKXDĐSVH đã góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống ở các địa phương trên địa bàn huyện.
Đến nay, toàn huyện có 40.473 hộ đạt gia đình văn hoá, chiếm 83,4%; 203 làng đạt danh hiệu văn hóa, đạt 75/3%… Kể từ khi phát động phong trào đến nay, toàn huyện đã công nhận 1.879 lượt danh hiệu khu dân cư văn hóa, 1.041 lượt danh hiệu đơn vị văn hóa; trong đó có những làng, đơn vị tiêu biểu, xuất sắc đã giữ vững danh hiệu văn hóa trong nhiều năm liền như thôn Mít  (xã Tây Trạch) 18 năm, thôn Bắc Lộc (xã Vạn Trạch) 19 năm, thôn 6 (xã Hạ Trạch) 17 năm…
 
Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Bố Trạch tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH; trong đó chú trọng nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, làng văn hóa, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa… Phấn đấu đến năm 2025, toàn huyện có trên 83% gia đình văn hoá; có 78% làng, đơn vị đạt danh hiệu văn hoá; có 95% xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; 3 thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; 100% thôn, bản, tiểu khu có nhà văn hoá; 100% số xã được phủ sóng truyền hình; 100% xã có trạm truyền thanh cơ sở; 95% người dân tham gia thường xuyên vào các hoạt động văn hoá, thể thao ở cộng đồng…
 
Nhân dịp này, huyện Bố Trạch đã biểu dương, khen thưởng 24 tập thể, 16 cá nhân trên địa bàn huyện có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH, giai đoạn 2000-2020. 
 
Hương Trà
 
,

theo báo : baoquangbinh.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button