Tin trong nước

Kỳ họp thứ 15, HĐND huyện Quảng Ninh khóa XIX – Báo Quảng Bình điện tử

(Báo QB) – Trong 2 ngày 23 và 24-12, HĐND huyện Quảng Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 15 nhằm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND huyện năm 2020; xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, nghị quyết và các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2021.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe báo cáo của Thường trực HĐND huyện về kết quả hoạt động năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; báo cáo của UBND huyện về tình hình phát triển kinh tế-xã hội năm 2020 và kế hoạch năm 2021; báo cáo thực hiện dự toán thu chi ngân sách nhà nước; báo cáo của Ủy ban MTTQVN huyện về công tác tham gia xây dựng chính quyền.

Theo đó, năm 2020, huyện Quảng Ninh đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trên các lĩnh vực. Cụ thể: giá trị sản xuất nông-lâm-thủy sản tăng 3,7%; công nghiệp xây dựng tăng 7,9%; dịch vụ tăng 5,7%. Tổng sản lượng lương thực đạt trên 50.000 tấn; tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 310 tỷ đồng (đạt hơn 167% dự toán); thu nhập bình quân đầu người đạt 43 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 3,64%.

Về chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay, huyện Quảng Ninh có 11 xã đạt 19/19 tiêu chí. Tổng số tiêu chí toàn huyện đạt 245 tiêu chí, tăng 6 tiêu chí so với cuối năm 2019; trung bình mỗi xã đạt 17,5 tiêu chí, cao hơn mức bình quân chung của tỉnh.

Các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tếxã hội theo Nghị quyết HĐND huyện từng bước đi vào cuộc sống; công tác cải cách hành chính được chú trọng; các vấn đề khiếu nại, tố cáo được tập trung giải quyết; đời sống nhân dân cơ bản ổn định và từng bước được cải thiện; chính trị ổn định, kinh tế văn hóa-xã hội phát triển, an ninh-quốc phòng được củng cố và giữ vững. 

Kỳ họp đã  thông qua 9 nghị quyết
Kỳ họp đã thông qua 9 nghị quyết quan trọng, tạo động lực cho sự phát triển bền vững của huyện trong những năm tới.

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng đã nghe các báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện, kết quả giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND huyện và các báo cáo thẩm tra của các Ban của HĐND huyện. HĐND huyện cũng đã thực hiện quy trình sáp nhập phòng Dân tộc vào Văn phòng HĐND và UBND; xem xét bầu bổ sung các Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Kỳ họp thứ 15 HĐND huyện Quảng Ninh khóa XIX cũng đã thông qua 9 nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế, thu chi ngân sách, kế hoạch đầu tư công, chủ trương đầu tư các công trình sử dụng ngân sách. Qua đó, tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý, điều hành của UBND huyện và chính quyền các cấp; tạo động lực cho sự phát triển bền vững của huyện trong những năm tới.

Thanh Hải

 

 

 

,

theo báo : baoquangbinh.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button